Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Anja Bunzel (E*forum, 20. 9. 2023)

August Wilhelm Ambros (1816–1876) ist in der Musikwissenschaft – wenn überhaupt – vor allen Dingen als Musikkritiker und -ästhetiker bekannt, der sich als Zeitgenosse von Eduard Hanslick (1825–1904) und Robert Zimmermann … více

Píše Anja Bunzel (E*forum, 20. 9. 2023)

August Wilhelm Ambros (1816–1876) je v muzikologii – pokud vůbec – známý především jako hudební kritik a hudební estetik, který se jakožto současník Eduarda Hanslicka … více