Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Jan Budňák (E*forum, 25. 8. 2023)

Prager Produktionsraum Haimo Stiemers Monographie zur Prager deutschen Literatur ist in einigen Punkten traditionell und in mancher Hinsicht wiederum sehr innovativ. Einerseits hält sich diese Publikation an der klassischen, auf die Konferenz … více

Píše Jan Budňák (E*forum, 25. 8. 2023)

Prostor pražské produkce Monografie Haima Stiemera o pražské německé literatuře je v několika ohledech tradiční a v několika naopak velmi inovativní. Na jedné straně se drží … více

Es schreibt: Jan Budňák (E*forum, 3. 8. 2022)

Der Band Zwischen Prag und Nikolsburg ist in vieler Hinsicht außerordentlich. Wie viele Publikationen über die böhmischen Länder erscheinen ursprünglich auf Englisch, wobei zuallererst die deutsche Übersetzung erscheint, dann das … více

Píše Jan Budňák (E*forum, 3. 8. 2022)

Kniha Zwischen Prag und Nikolsburg, oceněná Cenou Otokara Fischera, je v mnoha ohledech výjimečná. Kolik publikací o českých zemích je napsáno původně v angličtině, přičemž jako první … více

Es schreibt: Jan Budňák (E*forum, 10. 6. 2020)

Der Zlíner Germanist Libor Marek legte zwei komplementäre Publikationen über deutsch schreibende Autoren aus der Walachei vor – die monografische Studie Zwischen Marginalität und Zentralität und ein dazugehöriges Textlesebuch … více

Píše Jan Budňák (E*forum, 10. 6. 2020)

Zlínský germanista Libor Marek připravil dvě komplementární publikace o německy píšících autorech z Valašska – monografickou studii Mezi marginalitou a centralitou [Zwischen … více

Es schreibt: Jan Budňák (E*forum, 20. 2. 2019)

Den Blick – zum einen – auf die Moderne als „westliches“ Phänomen zu korrigieren und sie – zum anderen – in breitestmöglichen Zusammenhängen als „Wissensraum“ zu verstehen: Das sind … více

Píše Jan Budňák (E*forum, 20. 2. 2019)

Korigovat – zaprvé – pohled na modernu jako „západní“ fenomén a uchopit ji – zadruhé – v co nejširších interdisciplinárních … více

Es schreibt: Jan Budňák (Echos, 8. 8. 2016)

Die Bauern und die Grenzer Es ist paradoxerweise denkbar, dass monothematische bzw. scheinbar monothematische Publikationen mit vielen MitverfasserInnen, die vom gegenwärtigen tschechischen Evaluierungssystem für die wissenschaftliche Produktion in den … více

Píše Jan Budňák (Echos, 8. 8. 2016)

Sedláci a hraničáři Je paradoxně možné, že monotematické, resp. zdánlivě monotematické publikace s vysokým počtem spoluautorů, protežované současným českým systémem … více

Es schreibt: Jan Budňák (Echos, 9. 11. 2015)

Über den Kanon Die zweisprachige, in einem deutschen Original- und einem tschechischen Übersetzungsband herausgegebene Anthologie der deutschmährischen Literatur (Hgg. Lukáš Motyčka a Barbora Veselá, UP Olomouc 2014) ist eine weitere … více

Píše Jan Budňák (Echos, 9. 11. 2015)

Nad kánonem Dvojjazyčná, v originálním německém a shodném českém svazku vydaná Antologie německé moravské literatury (eds. Lukáš Motyčka a Barbora Veselá, UP Olomouc 2014) je další z řady publikací vzniklých v Centru pro … více

Es schreibt: Jan Budňák (Echos, 11. 5. 2015)

Die brüchigen Netzwerke Mit denZusammenhängen zwischen der Wiener modernistischen Wochenzeitschrift Die Zeit und der tschechischen bzw. mitteleuropäischen Moderne haben sich in den letzten Jahren zwei komplementär gestaltete Publikationen … více

Píše Jan Budňák (Echos, 11. 5. 2015)

Křehká spojení Na souvislosti mezi vídeňským modernistickým časopisem Die Zeit a českou, resp. středoevropskou modernou se v posledních letech zaměřily dvě komplementárně pojaté publikace, jejichž hlavními autory a vydavateli jsou … více

Es schreibt Jan Budňák (Echos, 1. 9. 2014)

1997 formulierte der Autor der bisher einzigen umfassenderen germanistischen Studie über Roman Karl Scholz, der Olmützer Ordinarius Ludvík Václavek, lapidar: „Der österreichische Dichter Roman Karl Scholz (1912–1944) wurde in Mährisch-Schönberg … více

Píše Jan Budňák (Echos, 1. 9. 2014)

V roce 1997 napsal autor dosud jediné rozsáhlejší germanistické studie o Romanu Karlu Scholzovi, olomoucký ordinarius Ludvík Václavek, lapidárně: „Rakouský spisovatel Roman Karl Scholz (1912–1944) se narodil v Šumperku na … více