Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Barbora Šrámková (E*forum, 30. 3. 2022)

Im Berliner Verlag Frank & Timme erscheint eine literaturwissenschaftliche Reihe, die das Ergebnis einer einzigartigen, mehr als zehn Jahre dauernden Zusammenarbeit zwischen der Germanistik an der Prager Karlsuniversität und der Germanistik der … více

Píše Barbora Šrámková (E*forum, 30. 3. 2022)

V berlínském nakladatelství Frank & Timme vychází v literárněvědné řadě série publikací, které jsou výsledkem ojedinělé, více než deset let … více