Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Michael Špirit (Echa, 7. 12. 2016)

Publikace Česká cikánská rapsodie, kterou v říjnu vydala pražská Triáda, je neporovnatelným editorským, nakladatelským a typografickým počinem, který přichází … více

Píše Michael Špirit (Echa, 7. 9. 2016)

Literární historik, prozaik a básník Vladimír Binar, který zemřel letos v lednu, by se nyní v říjnu dožil 75 let. Čas, jenž od jeho předčasného úmrtí uplynul, vytvořil … více

Píše Michael Špirit (Echa, 7. 7. 2016)

U příležitosti udělení Ceny F. X. Šaldy za rok 2015 Terezii Pokorné a její knize Kritické chvíle přetiskujeme laudatio proslovené během předávacího ceremoniálu v Museu Kampa ve … více

Píše Michael Špirit (Echa, 15. 6. 2016)

Konference věnovaná literárnímu kritikovi, redaktorovi a editorovi Janu Lopatkovi (1940–1993), kterou pořádala redakce časopisu pro literaturu a výtvarné umění Revolver Revue (ve spolupráci … více

Píše Michael Špirit (Echa, 1. 6. 2016)

Prosloveno při odhalení souboru sedmi reliéfů Viktora Karlíka Cesta Jana Hanče, které se uskutečnilo v den 100. výročí Hančových narozenin (30. května 2016) ve spisovatelově rodném městě … více

Píše Michael Špirit (Echa, 9. 3. 2016)

V prvních týdnech tohoto roku dolehly na českou literaturu důsledky druhé světové války v ohledu, který skoro nikdo nečekal. Nechceme vést nepřípadné analogie, ale jedné odolat nelze: Podobně jako na zhroucení komunistického režimu na … více

Píše Michael Špirit (Echa, 17. 2. 2016)

Kniha O literatuře výpravné je výborem z celoživotní tvorby literární historičky, kritičky, překladatelky a editorky Růženy Grebeníčkové (1925–1997). Sama autorka se k souhrnnějšímu představení studií, esejí a kritik … více

Píše Michael Špirit (Echa, 9. 12. 2015)

Před necelými dvěma měsíci vydalo wuppertalské nakladatelství Arco německo-český výbor z veršů Josefa Čapka. Vznikly mezi červnem 1942 a únorem 1945 během internace v nacistickém táboře v Sachsenhausenu a díky autorovým … více

Píše Michael Špirit (Echa, 16. 9. 2015)

Začalo to docela slibně: v roce 1992 vydala Obec překladatelů bibliografický soupis Zamlčovaní překladatelé, který byl výsledkem veřejně vyhlášené výzvy a přinesl údaje o skutečném autorství českých překladů bezmála 700 … více

Píše Michael Špirit (Echa, 17. 6. 2015)

Recenze tematické antologie je zvláštní žánr. Na posuzovatele klade kromě standardních nároků, jako je přehled o oboru a znalost dané látky, také nutnost přihlížet k jemnějším kategoriím editorských operací, zejména proporcím … více

Píše Michael Špirit (Echa, 6. 5. 2015)

V době, kdy se za významnými osobnostmi literárního života nepíší skoro už ani nekrology, je možná výstřední vážit množství a kvalitu práce u příležitosti takového jubilea, jako je dosažení definitivního středního věku. … více

Píše Michael Špirit (Echa, 25. 3. 2015)

Pět monografií Přemysla Blažíčka (1932–2002) vznikalo ve dvacátém století od konce padesátých let do počátku let devadesátých, tiskem vyšly v letech 1991–1995 a nakonec byly sceleny do Knih o poezii (2011, studie … více

Píše Michael Špirit (Echa, 21. 1. 2015)

(Pokračování z minulého týdne)   Obecně lze konstatovat, že horní index, umístěný v beletristickém textu jako odkaz na vysvětlivky, při vnímání uměleckého díla opticky rozptyluje. Proto se ho užívá – … více

Píše Michael Špirit (Echa, 14. 1. 2015)

Bez jednoho dne přesně před rokem jsme tu v souvislosti s nadcházejícím výročím Hrabalových 100. narozenin rekapitulovali podobu a význam autorových Sebraných spisů, jak je v letech 1991–1997 vydal tým editorů … více

Píše Michael Špirit (Echa, 15. 10. 2014)

Echo z 2. ledna 2013 pojednalo o odborné a morální způsobilosti literárního historika spjatého s komunistickým režimem 1948–1989 a o jeho nobilitaci ve vydavatelské řadě, jež v Čechách jako jediná od roku … více

Píše Michael Špirit (Echa, 27. 8. 2014)

S Jindřichem Pokorným, který 23. srpna 2014 zemřel ve svých 87 letech, odešel kulturní zájem a vzdělanost, která je pro dnešního člověka už zřejmě nedosažitelná. Jeho překladatelské dílo sahá od nejstarších literárních památek … více

Píše Michael Špirit (Echa, 16. 7. 2014)

Toto echo je výjimečně motivováno novinářským ohlasem na jeden nedávno publikovaný titul. Jde o faksimilové, tedy věrně reprodukované vydání ilustrovaného sešitu Jana Hanče (1916–1963), nazvaného jako skoro všechny autorovy práce … více

Píše Michael Špirit (Echa, 28. 5. 2014)

Po uzavření bibliografie k antologii Čtení o Václavu Havlovi v létě 2013 vydal Karel Hvížďala svou Korespondenci s Václavem Havlem ke knihám Dálkový výslech a Prosím stručně (Galén 2013). Oba tituly, zveřejněné … více

Píše Michael Špirit (Echa, 12. 3. 2014)

Autorem první knihy o Josefu Škvoreckém napsané po jeho smrti (3. 1. 2012) se stal Ota Ulč (nar. 1930), do roku 1999 politolog na Newyorské státní univerzitě v Binghamtonu a především jeden z nejbližších Škvoreckého … více

Píše Michael Špirit (Echa, 15. 1. 2014)

V echu z 10. 4. 2013 se Michal Kosák zastavil u reflexe Sebraných spisů Bohumila Hrabala, jak ji s blížícím se stoletým výročím Hrabalova narození (1914) charakteristickým způsobem vyvinula naše média. Debata bude … více

Píše Michael Špirit (Echa, 30. 10. 2013)

Výjimečnost nakladatelství Odeon od šedesátých do konce osmdesátých let 20. století spočívala kromě jiného také v několika edičních řadách, které přinášely uměno- a literárněvědná díla, jež v poměrech totalitního … více

Píše Michael Špirit (Echa, 11. 9. 2013)

Sborník původních textů a dokumentů o tažení české komunistické policie, justice a médií proti nezávislé kultuře a zejména undergroundu v roce 1976 byl bez titulu vydán poprvé strojopisně (formát A4) v Praze 1976 … více

Píše Michael Špirit (Echa, 10. 7. 2013)

Hojně navštívený Večer k poctě Jana Lopatky, který uspořádala Knihovna Václava Havla dne 13. 6. 2013 v prostorách Slovenského institutu, se nesl převážně ve znamení veselých i smutných vzpomínek na literárního kritika, … více

Píše Michael Špirit  (Echa, 15. 5. 2013)

Antonín Brousek, kterému jsme 28. 9. 2011 věnovali echo k jeho sedmdesátinám, zemřel 1. května, ale jeho dílo bylo „uzavřené“ už skoro dvacet let. Od poloviny devadesátých let nepsal ani básně, ani kritiky. Pokud jeho literární … více

Píše Michael Špirit (Echa, 13. 3. 2013)

Žádné jubileum to není, ale od vydání poslední knihy Milana Kundery v češtině běží už sedmý rok, a to je nejdelší pauza od chvíle, kdy se autorovy texty po devatenáctileté exkomunikaci z české literatury k domácímu čtenáři … více

Píše Michael Špirit (Echa, 2. 1. 2013)

Na začátku roku je vhodné připomenout něco, co přesahuje bezprostřední aktualitu. Zastavme se u prvního svazku Básní Vítězslava Nezvala, vydaného na podzim 2011 v edici Česká knižnice, jejž připravil a komentoval Milan Blahynka (nad … více

Píše Michael Špirit (Echa, 24. 10. 2012)

Z mnoha talentů, kterými je nadán literární historik Jiří Brabec (nar. 28. 10. 1929), vystupuje do popředí schopnost vyvolávat dojem, že sám „nic nepíše“, resp. že „nic nemá napsáno“. Při pohledu do … více

Píše Michael Špirit (Echa, 15. 8. 2012)

Letos vyšel 31. díl nejobsáhlejšího slovníku o německy psané literatuře Deutsches Literatur-Lexikon. V německém jazykovém prostoru má tato „biograficko-bibliografická příručka“, jak zní její podtitul, analogickou pozici … více

Píše Michael Špirit (Echa, 4. 7. 2012)

Pražské nakladatelství Triáda vydává od roku 2008 Spisy Josefa Čapka. V pravidelném rytmu je publikován jeden svazek za rok a na základě dosud vydaných dvou knih beletrie, souhrnného svazku „knih o umění“ a první knihy … více

Píše Michael Špirit (Echa, 23. 5. 2012)

V příloze Kavárna deníku Mladá fronta Dnes z 28. 4. 2012 poctil Jiří Fiedor pozorností můj text, zveřejněný zde 4. 4., převzatý webem Revolver Revue o dvanáct dní později a pojednávající o knize Jiřího Němce … více

Píše Michael Špirit (Echa, 4. 4. 2012)

Vydání knihy Jiřího Němce (1932–2001) Dopisy z Ruzyně a Nové šance svobody (Pulchra 2011) není důvodem k radosti z toho, že významnému filosofovi, kritikovi, překladateli a redaktorovi vychází od Únosu Európy (1994) konečně … více

Píše Michael Špirit (Echa, 22. 2. 2012)

S úmrtím Milana Jungmanna v neuvěřitelných dožitých devadesáti letech (18. 1. 1922 – 27. 1. 2012) odešel z české literatury zřejmě poslední soustavný kritik, jehož lze bez patosu označit jako služebníka veřejnosti. … více

Píše Michael Špirit (Echa, 4. 1. 2012)

Ve dnech po smrti Václava Havla byly citovány či přetiskovány hlavně esejistické práce, v nichž se spisovatel a později prezident přibližoval politickému poli a jeho praxi (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Politika a svědomí). Nad … více

Píše Michael Špirit (Echa, 9. 11. 2011)

Kniha Dopisy od Olgy, vydaná v roce 2010 a letos podruhé Knihovnou Václava Havla, přináší druhou stranu korespondence, z níž byla dosud známa pouze část napsaná Václavem Havlem v době jeho třetího věznění (1979–1983). Pro … více

Píše Michael Špirit (Echa, 28. 9. 2011)

Básníku, překladateli a literárnímu kritikovi Antonínu Brouskovi bylo 25. září tohoto roku sedmdesát let. Jeho stopa v české literatuře začala hlubokým a zřetelně konturovaným otiskem do poněkud měkčí půdy první poloviny šedesátých … více

Píše Michael Špirit (Echa, 27. 7. 2011)

Heidelberský literární vědec Urs Heftrich, jenž 11. 7. oslavil padesátiny, obohacuje svou prací kulturu, v níž působí a která je nesena jeho mateřskou němčinou, a současně významně ovlivňuje prostředí, z něhož jeho výzkumy … více

Píše Michael Špirit (Echa, 8. 6. 2011)

Jednou ze zásad ediční řady Česká knižnice, která od roku 1997 přináší nová vydání literárních děl od nejstarších dob po současnost, je respekt k původním autorským knihám a zdrženlivost vůči vytváření nových titulů, … více

Píše Michael Špirit (Echa, 27. 4. 2011)

U holanovských výzkumů Vladimíra Křivánka jsme se zastavili už před osmi lety (viz Kritická Příloha Revolver Revue č. 25 z března 2003 → Počátky potíží, 2006, s. 188–190). Nad knihou Vladimír Holan básník, … více

Píše Michael Špirit (Echa, 23. 3. 2011)

Knižní výbor ze samizdatového čtvrtletníku Kritický sborník 1981–1989 (Triáda 2009) vyšel sice už před dvěma lety, ale kromě čtyř více či méně uznalých referátů v kulturních revuích zůstal v odborném i denním tisku … více

Píše Michael Špirit (Echa, 15. 2. 2011)

Práci literárního historika a editora Vladimíra Justla, který zemřel 18. 6. 2010 ve svých jednaosmdesáti letech, připomněly v poslední době dvě knihy – 13. svazek Holanových Spisů Překlady III (Sedm romantiků) a především výbor … více

Píše Michael Špirit (Echa, 16. 12. 2010)

Svými dosavadními knihami rozvrátil Zdeněk Vašíček (nar. 1933) zdejší uzanci, jak přemýšlet a psát nejen o literatuře, ale vůbec jak se pohybovat v rozpravě o vědách, a to ne pouze humanitních. Do českého způsobu, jak věci … více

Píše Michael Špirit (Echa, 8. 11. 2010)

Prvního listopadu by se dožila 85 let literární historička, kritička a překladatelka Růžena Grebeníčková. Její osobní a profesní růst se vymyká z osudů příslušníků generací, které v první polovině 20. století při vstupu … více