Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Hana Šmahelová (E*forum, 8. 9. 2021)

Monografická prvotina Václava Smyčky je dílo objemné a – objevné. Nemám na mysli přímo název knihy Objevení dějin s podtitulem Dějepisectví, fikce a historický čas na … více

Es schreibt: Hana Šmahelová (Echos, 21. 3. 2016)

Die Nationale Wiedergeburt – revidiert und fragmentiert Das zahlreiche Bände umfassende, sukzessiv erscheinende Editionsprojekt Velké dějiny zemí koruny české [Große Geschichte der böhmischen Kronländer] ist im Jahr 2013 (Bde. XIa, … více

Píše Hana Šmahelová (Echos, 21. 3. 2016)

Národní obrození vypuštěné a rozpuštěné Ediční projekt Velké dějiny zemí koruny české dospěl v roce 2013 (XIa, XIb) k období vyznačenému roky 1792–1860. Právě v něm se však doposud dobře fungující mechanismus … více

Píše Hana Šmahelová (Echa, 7. 1. 2015)

Potíže s recenzí   Na tržišti současného vědního provozu, pohříchu soustředěného hlavně k sběru publikačních bodů, nejsou recenze odborné literatury nijak zvlášť ceněnou devizou, nicméně ani nepřízeň doby nemůže … více