ipsl-logo

Slavnostní předání Ceny 2018

16. května 2018 od 18 hod. – pražský Goethe Institut, slavnostní předání a přednáška laureáta/laureátky