ipsl-logo

Kontakt

Cenu Otokara Fischera pořádá a organizačně zajišťuje Institut pro studium literatury. Přihlášky se zasílají na fischeripsl.cz.

 

Kontakt:

Institut pro studium literatury

Petra Knápková

Jankovcova 938/18a, Praha 7 - Holešovice, 170 00

Telefon: +420-776 224 988
E-mail: petra.knapkova
ipsl.cz