ipsl-logo

Cena Otokara Fischera vyzdvihne a zviditelní nejvýznamnější německé podněty bohemistice a českým kulturním studiím. Cena je česko-německou porotou udělována německy píšícím autorům a autorkám za mimořádný publikační výkon v oblasti bohemistických bádání v širokém smyslu, tj. v oblasti české literární historie, jazykovědy, dějin umění, architektury, divadla, hudby, filmu apod. Předpokládá se, že předmět výzkumu je „český“ ve smyslu teritoriálním, nikoli pouze jazykovém: oceněny mohou být rovněž práce o literatuře a kultuře českých Němců či studie zaměřené na kulturní transfer mezi oběma etniky.

 

Na Cenu Otokara Fischera mohou být navrhovány zdařilé práce německých bohemistů a slavistů vydané v předchozím roce. Ocenění nemá finanční, nýbrž symbolickou povahu. Cena Otokara Fischera bude za účasti laureáta i poroty slavnostně předána v pražském Goethe Institutu.

 

Smyslem nové ceny je podpořit zvláště mladé německé bohemisty, germanobohemisty a slavisty v dlouhodobém zájmu o českou kulturu a jejím prostřednictvím umožnit navázání nových odborných i mezilidských kontaktů. Cena pojmenovaná po Otokaru Fischerovi, jednom z nejvýznamnějších českých bohemistů a germanistů a podporovatele vzniku tzv. germanoslavik, je zamýšlena rovněž jako gesto podpory a uznání německé bohemistice, jež se dlouhodobě potýká s hrozbou rušení pracovních míst i celých ústavů.

 

Hlavním cílem oceňování německých prací je však zvýšení povědomí o německých výzkumech a jejich průběžné prostředkování do českého prostředí: s pražským udílením Ceny Otokara Fischera německému badateli / badatelce bude spojeno veřejné vystoupení autora / autorky oceněné práce i publikace českého překladu rozsáhlejší ukázky či samostatné přednášky.

 

Udělení ceny se řídí statutem Ceny Otokara Fischera.

 

Projekt Institutu pro studium literatury je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti, Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury ČR.