E*forum pro (germano)bohemistiku

Literárněvědné online fórum IPSL přináší původní autorské články a recenze nových literárněvědných publikací a odborně připravených edic. E*forum se zaměřuje především na teritoriálně pojatou bohemistiku, která zahrnuje rovněž německy psanou literaturu z Čech, Moravy a Slezska. Fórum klade důraz také na starší literaturu. Příspěvky k česko-německým literárním a kulturním vztahům vycházejí česky i německy – die deutsche Fassung der Beiträge ist hier zu finden.

Píše Hana Bočková (25. 11. 2020)

Monografie Tomáše Havelky Skrytý tajemství Božích poklad (Praha: NLN, 2019) nese podtitul Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského. Ponoříme-li se však do její … více

Napsali o Stavovském divadle (18. 11. 2020)

16. listopadu 2020 uplyne sto let od záboru Stavovského divadla českými legionáři a herci, sdruženými v Klubu sólistů Národního divadla. Podle důkladného … více

Napsala Věra Vařejková  (11. 11. 2020)

Přetištěním interpretační črty věnované Labyrintu světa a ráji srdce chceme připomenout nejen aktuální výročí Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – … více

Píše Jiří Opelík (4. 11. 2020)

Kunderova literární groteska Kunderova poslední francouzsky napsaná próza a zároveň jeho poslední próza vůbec (La fête de l’insignifiance, 2016, český překlad Anny … více

Píše Marie Krappmann (28. 10. 2020)

Jiří Levý představuje bezesporu jednu z nejvýznamnějších osobností v oblasti teorie překladu, a to nejen v českém kontextu, nýbrž v mezinárodním měřítku. … více

Další e*příspěvky…

Archiv…