E-ročenky Echos

Uzavřené ročníky germanobohemistické rubriky Echos zpřístupňuje Institut pro studium literatury prostřednictvím e-knih. Dvoujazyčné, česko-německé ročenky zahrnují kromě vlastních textů medailony přispěvatelů, soupisy recenzovaných knih a jmenné hesláře.


 

 

Echos 2015. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Ed. E. Jelínková. Praha, IPSL
2016 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

Echos 2014. Fórum pro germano-
bohemistiku / Germanobohemistisches
Forum. Ed. E. Jelínková. Praha, IPSL
2015 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF