E-ročenky Echa

Uzavřené ročníky bohemistické rubriky Echa zpřístupňuje Institut pro studium literatury prostřednictvím e-knih. Ročenky zahrnují kromě vlastních textů medailony přispěvatelů, soupisy recenzovaných knih a jmenné hesláře.


 

 

Echa 2015. Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2016 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

 

 

Echa 2014. Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2015 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

Echa 2013. Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

 

 

Echa 2012. Fórum pro literární vědu.
Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF

Echa 20102011. Fórum pro literární
vědu. Ed. E. Jelínková, M. Špirit.
Praha, IPSL 2014 (Online).

EPUB  |  MOBI  |  PDF