Echa. Fórum pro literární vědu

Píší Libuše Heczková a Kateřina Svatoňová (29. 6. 2016)

To be continued: F. X. Šalda po dvacáté „Nechci žádných poct ani od university ani od Akademie, ani od města Prahy – pokládal bych to za hloupou a nevkusnou komedii. ... Z téhož … více

Píše Marcela Poučová (22. 6. 2016)

Francouzsky psaná monografie Jana Zatloukala L’exil de Jan Čep; Un écrivain tchèque en France, která vyšla v prestižní ediční řadě Institutu slovanských studií v Paříži … více

Píše Michael Špirit (15. 6. 2016)

Konference věnovaná literárnímu kritikovi, redaktorovi a editorovi Janu Lopatkovi (1940–1993), kterou pořádala redakce časopisu pro literaturu a výtvarné umění Revolver Revue (ve spolupráci … více

Píše Michal Topor (8. 6. 2016)

Nákladem Archivu města Brna vyšla nedávno (s loňským vročením) jako úvodní svazek řady Fontes brunenses kniha Krb neporušitelného přátelství, edice dopisů, jež si … více

Píše Michael Špirit (1. 6. 2016)

Prosloveno při odhalení souboru sedmi reliéfů Viktora Karlíka Cesta Jana Hanče, které se uskutečnilo v den 100. výročí Hančových narozenin (30. května 2016) ve spisovatelově rodném městě … více

Další echa...