E*forum pro (germano)bohemistiku


Píše Mirek Němec (25. 3. 2020)

Dizertační práce Václava Smyčky Das Gedächtnis der Vertreibung [Paměť odsunu] sepsaná na pražské germanistice je bezpochyby velkým počinem. Uměleckou a literární reflexí … více

Napsal K. H. Hilar (18. 3. 2020)

K 170. výročí narození TGM (7. 3.) připomínáme článek Masaryk a umění, který vyšel v týdeníku Národní divadlo (7, 1930, č. 29/30, 6. 3., … více

Píše Václav Maidl (11. 3. 2020)

Menší knížku o německých spisovatelích z Čech a Moravy Pavla Kosatíka jsem přivítal kvůli jejímu syntetizujícímu charakteru a osvětové funkci již … více

Píše Jan Wiendl (4. 3. 2020)

P. Josef Toufar – muž pro naši dobu Před sedmdesáti lety, 28. ledna 1950, uneslo estébácké komando katolického kněze P. Josefa Toufara z jeho fary v Číhošti … více

Napsala Tea Červenková (26. 2. 2020)

Několik dnů před uveřejněním Werfelova textu Glosse zu einer Wedekind-Feier (Prager Tagblatt 18. 4. 1914), který rozpoutal mezi českými intelektuály debatu o tolikrát přetřásaném poměru … více

Píše Marie Škarpová (19. 2. 2020)

Z početné dochované tištěné produkce kazatelů českých zemí 18. století už bylo v nové době leccos znovu vydáno. Nicméně ať už jde o drobné edice … více

Píše David Sogel (12. 2. 2020)

Deset let od vzniku Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH, v Rakousku SKÖTH) vyšla v roce 2019 nejprve německy, na začátku roku … více

Píše Jakub Vaněk (5. 2. 2020)

Kniha či „promluva“ Variace na hlásku m je formována citlivou a dlouhodobou pozorností Veroniky Košnarové k dílu Věry Linhartové. Je koncipována jako „záznam … více

Píše Václav Petrbok (29. 1. 2020)

Václav Velčovský, „náměstek pro řízení sekce Evropských strukturálních a investičních fondů a EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy“ … více

Píše Tereza Šnellerová (23. 1. 2020)

Jubilejní stý svazek České knižnice (Host, 2019) zacílil zatím nejblíže k moderní české literatuře (zastupuje v ediční řadě první dílo vydané po roce 1989) … více

Píše Lena Dorn (15. 1. 2020)

„Holanova popularita je pro někoho, kdo není Čechem, jen těžko pochopitelná,“ napsal Hans-Peter Riese do Frankfurter Allgemeine Zeitung v červnu 2006. V minulých letech se ale pro německé čtenáře stala mnohem … více

Píše Mariana Prouzová (8. 1. 2020)

Francouzské nakladatelství Fissile, založené v roce 2001, si klade za cíl vydávat současnou poezii, přičemž tuto současnost je třeba chápat nejen tak, že zde vychází díla v současnosti … více

Píše Manfred Weinberg (2. 1. 2020)

Na zadním přebalu románu Winterbergs letzte Reise [Winterbergova poslední cesta] (München: Luchterhand, 2019) od Jaroslava Rudiše, jeho první německy psané knihy, se dočteme: „Takto historii střední Evropy … více

Archiv…