E*forum pro (germano)bohemistiku


Píše Jan Budňák (3. 8. 2022)

Kniha Zwischen Prag und Nikolsburg, oceněná Cenou Otokara Fischera, je v mnoha ohledech výjimečná. Kolik publikací o českých zemích je napsáno původně v angličtině, přičemž jako první … více

Píše Jakub Vaněk (27. 7. 2022)

Znovuoživení zájmu o autorství literárního díla v kontextu konceptů identity, subjektivity či žánrů autobiografie nebo autofikce je v posledních letech v kurzu také … více

Napsali Miloslav Hýsek a Paul/Pavel Eisner (20. 7. 2022)

II V návaznosti na texty Miloslava Hýska a Pavla Eisnera, uveřejněné minulý týden (viz též úvod k nim), uveřejňujeme další trojici jejich polemických … více

Napsali Miloslav Hýsek a Paul/Pavel Eisner (13. 7. 2022)

Počátkem roku 1927 mohli čtenáři několika pražských deníků zaznamenat krátkou literární rozepři, která měla počátek ve dvojici komentářů rozvíjejících podnět … více

Píše Marie Škarpová (7. 7. 2022)

Knihu Lucie Storchové Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století, vydanou v loňském roce nakladatelstvím Scriptorium, lze … více

Promluvily Františka Plamínková a Milada Králová-Horáková (30. 6. 2022)

Dne 30. června 1942 – ve věku šedesáti sedmi let – byla v Kobyliské střelnici popravena přední česká politička Františka Plamínková. Text, který uveřejňujeme jako … více

Napsal Petr Wittlich (22. 6. 2022)

Historik umění Petr Wittlich oslavil 23. května devadesátiny; den nato též symposiem s příznačným názvem Českost a světovost moderního umění v Čechách (1848–1948). … více

Píše Pavel Novotný (15. 6. 2022)

Prózu Vteřina mozkem teplického rodáka Melchiora Vischera (1895–1975) jsem poprvé četl před mnoha lety. Objevil jsem ji kdysi v dávném východoněmeckém vydání, které bylo … více

Napsal Robert Saudek (9. 6. 2022)

Mezi dubnem a srpnem 1927 uveřejnil Robert Saudek v týdeníku Přítomnost osmero poněkud kuriózních pokusů, nadepsaných Čeští spisovatelé v zrcadle grafologie. Interpretoval tu postupně … více

Píše Václav Petrbok (2. 6. 2022)

Relevanci hojně aplikovaného, šířeji pojatého konceptu xenologických studií, tedy výzkumu „cizího“ v kulturněvědné perspektivě, ověřují z různých perspektiv … více

Píše Josef Šebek (25. 5. 2022)

Kniha Romana Kandy Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu je – tak trochu navzdory svému podtitulu – pokusem zmapovat tradici marxistického myšlení … více

Napsal Otokar Fischer (19. 5. 2022)

V souvislosti s dnešním slavnostním předáváním Ceny Otokara Fischera (pozvánka zde) uveřejňujeme drobný text, jeden z entrefiletů, jež O. Fischer pod pseudonymem Holpes … více

Píše Ladislav Futtera (18. 5. 2022)

„Místo pojmu ‚biedermeier‘ pro označení literární epochy mezi romantismem a realismem se užívalo a občas ještě i užívá pojmů ‚literatura doby restaurace‘ nebo … více

Píše Marie Škarpová (11. 5. 2022)

„Nikoli, nejsi nejkrásnější z chrámů, / svatá Panenko Marie Vítězná, / však literatura dbá o tvoji fámu / a každé malé dítě z Čech … více

Píše Kamil Činátl (4. 5. 2022)

V rozsáhlé historiografické produkci jen zřídka narazíte na text, který by se zaměřil na dějepisné vzdělávání. Většina historiků a historiček se věnuje akademickému … více

Píše Marie Langerová (27. 4. 2022)

Výstava Světy Jindřicha Chalupeckého (Galerie hlavního města Prahy) je – se zřejmým respektem k Chalupeckého autoritě – koncipována jako výzva k dialogu a konfrontacím se … více

Píše Štěpán Zbytovský (21. 4. 2022)

Kniha Adély Grimes Neusachliche Verhaltenslehren in der Prager deutschen Literatur (2020) vznikla jako disertace na olomoucké germanistice. Zaměřuje se na tři dosud ne snad neznámé, ale zřídka blíže zkoumané … více

Píše Mirek Nemec (13. 4. 2022)

V každém ohledu skrovná je v roce 2020 Martinem Hájkem publikovaná knížka s titulem Olomoučtí Němci 1918–1938. Autor, knihovník ve vědecké knihovně Olomouc, svůj projekt představuje … více

Píše Michal Topor (6. 4. 2022)

Kniha nadepsaná Listář 2 „završuje“ (s. 1099) čtyřsvazkový soubor, shrnující ne snad dočista „dílo“ (tamtéž) Josefa Palivce jako spíše jeho texty … více

Píše Barbora Šrámková (30. 3. 2022)

V berlínském nakladatelství Frank & Timme vychází v literárněvědné řadě série publikací, které jsou výsledkem ojedinělé, více než deset let … více

Píše Luboš Merhaut (23. 3. 2022)

Literární kritik a dějepisec, kulturní publicista, esejista, editor, zároveň básník, prozaik, překladatel a vysokoškolský pedagog Jan Blahoslav Čapek (1903–1982) bývá obvykle … více

Píše Oliver Bentz (16. 3. 2022)

Po smrti Antona Kuha v lednu 1941 napsal spisovatel Franz Werfel ve svém nekrologu pro newyorské emigrantské noviny Aufbau: „Odešel v něm ze světa asi poslední ‚kavárenský literát‘. … více

Píše Jakub Vaněk (9. 3. 2022)

Svazek studií Petera Dronkeho o Dantově Komedii představuje důležitý příspěvek nejen k dantovské bibliografii, ale také k literatuře o středověké poezii a svým způsobem … více

Píše Marc Niubo (2. 3. 2022)

Dějiny opery na císařském dvoře ve Vídni tvoří významnou kapitolu evropské hudby a divadla s mnoha slavnými, ovšem i méně skvělými epizodami, jež k tomuto silně … více

Píše Kateřina Smyčková (23. 2. 2022)

Stalo se dobrým zvykem, že v poslední době vychází v ediční řadě České knižnice každoročně jeden svazek věnovaný starším literárním památkám. … více

Píše Alice Stašková (16. 2. 2022)

Tato monografie se zabývá tématem, které bylo v kontextu německé literární vědy již velmi často zkoumáno – tzv. „novou rozhlasovou hrou“ („Neues … více

Píše Jiří Opelík (7. 2. 2022)

První setkání Je 7. 2. 2022, před sto lety se narodil ve slováckých Znorovech Jan Skácel. Byl to mezi básníky, jež jsem v životě osobně poznal, ten, s nímž jsem se … více

Píše Tomáš Svoboda (2. 2. 2022)

V roce 2020 vydala Univerzita Karlova v nakladatelství Karolinum obsáhlou publikaci Gabriely Veselé Česko-německá literární křižovatka s podtitulem Kapitoly k dějinám literatury a překladu. … více

Píše Marie Škarpová (26. 1. 2022)

Jistebnický kancionál patří mezi ty české knihy, jejichž název zná asi každý český maturant, ale nikdo je nečte. Jedním z důsledků této skutečnosti je, že většina Čechů … více

Píše Václav Maidl (19. 1. 2022)

Již delší dobu sleduji v českých regionech zvýšený zájem o historii a kulturu s nimi spojenou. Všímám si toho ve vnitrozemí, ještě … více

Píše Kamila Schewczuková (12. 1. 2022)

Již minulý rok na podzim vyšel další svazek ediční řady Mnemosyne vydavatelství FF UK. Monografie Stávám se řečí. Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity představuje … více

Píše Tamás Visi (5. 1. 2022)

Od prvního vydání knihy Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě (1993) uplynula již téměř tři desetiletí. Vznik nové syntézy, nové monografie … více

Archiv…