E*forum pro (germano)bohemistiku


Píše Václav Petrbok (17. 1. 2018)

Josef Führich (1800–1876) a jeho rozsáhlé výtvarné dílo (mj. též kresby a grafiky) jsou dnes širšímu kulturně zainteresovanému publiku v českých zemích … více

Píše Tereza Šnellerová (10. 1. 2018)

Do nového roku vstupuje obsáhlá kniha Marka Švehly Magor a jeho doba s úspěchem. Její první náklad se ještě před Vánoci rozprodal a v prosinci, pouhých pět … více

Píše Jitka Ludvová (3. 1. 2018)

Pozůstalost rakousko-českého spisovatele, dramatika, scénáristy a překladatele Friedricha Torberga (1908 Vídeň – 1970 Vídeň) leží ve Vídeňské národní knihovně. Je … více

Napsala Růžena Vacková (27. 12. 2017)

150. výročí Šaldova narození (22. 12. 1867) připomínáme málo známým nekrologem za F. X. Šaldou († 4. 4. 1937) otištěným ve … více

Napsal Ludwig Winder (20. 12. 2017)

Ještě v srpnu 1915 novinář a prozaik Ludwig Winder (nar. 1889, Šafov/Schaffa) zkoušel nastoupené vládě militarismu oponovat upomínkou ke starému dobrému pojmu rakušanství. … více

Píše Robert Dittmann (13. 12. 2017)

Až do rozmachu poobrozenské češtiny ve druhé polovině 19. století ovlivňoval biblický překlad jako vlastně nejobsáhlejší český překlad své doby rozhodujícím způsobem … více

Píše Olga Kovaříková (6. 12. 2017)

Friedrich Feigl (1884–1965) patří k umělcům, jehož „jméno je u nás celkem známé, zdaleka to však neplatí o jeho díle“ (Arno Pařík: Návrat Bedřicha Feigla. In: … více

Píše Michal Topor (29. 11. 2017)

Tak jako nad jinými svazky řady Česká knižnice by mělo být i nad letošní edicí Johnovy knihy Večery na slamníku (poprvé 1920), kterou jako devadesátý svazek řady a za … více

Píše Steffen Höhne (22. 11. 2017)

Funkce bolesti ve vztahu k literatuře je předmětem frankfurtské literárněvědné disertace, ve které se Sandy Schefflerová zabývá interdependencemi mezi literárním diskursem a diskursem bolesti … více

Proslovil Michal Bauer (15. 11. 2017)

Přinášíme laudatio, které proslovil Michal Bauer v rezidenci primátorky v budově Městské knihovny v Praze 7. listopadu t. r. při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 Jiřímu … více

Píše Petr Brod (8. 11. 2017)

Kniha Das deutschsprachige Prag, vydaná koncem minulého roku Spolkem Adalberta Stiftera, známou kulturní organizací sudetských Němců, v Mnichově, má poněkud kuriózní ediční historii … více

Píše Jakub Sichálek (1. 11. 2017)

O Vladimíru Kyasovi (1917‒1990) platí klasické bene vixit qui bene latuit. Udivuje pak ohromný dosah Kyasovy vědecké práce, která se vyznačuje tematickou šíří, kvalitou … více

Píše Michal Topor (25. 10. 2017)

Následující řádky mají upozornit na dvojici knih vydaných v roce 2014 klagenfurtsko-vídeňským nakladatelstvím Kitab: jako na sondy ozřejmující dosud méně reflektovaná … více

Píše Marek Přibil (18. 10. 2017)

Po knize Die kirchliche Lage in der Diözese Leitmeritz zwischen 1916 und 1931 (2009) se historička a slavistka Gisela Kaben vrací do stejného regionu a téže historické etapy publikací Mácha-Rezeption. … více

Píše Martina Niedhammerová (11. 10. 2017)

Leopold Kompert (1822–1886) by právem mohl platit za klasika německojazyčné židovské literární historie, však také jeho svého času hojně čtené „Ghettogeschichten“ (příběhy … více

Píše Jana Dušek Pražáková (4. 10. 2017)

Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, města označovaná jako západočeský lázeňský trojúhelník, se od doby Goethovy staly pro zámožné kruhy … více

Odpověděl Jiří Opelík (27. 9. 2017)

Týnecké listy – měsíčník obce Velký Týnec – otiskly před rokem (26, 2016, č. 10. říjen, s. 27–30) vedle ukázky z knihy Uklizený stůl aneb Moje … více

Píše Václav Šmidrkal (20. 9. 2017)

Edvard Beneš (1884–1948) patří na domácí i mezinárodní scéně bezpochyby mezi nejspornější české politiky 20. století. Zatímco někteří jej nekriticky … více

Napsal J. L. Fischer (13. 9. 2017)

K osmdesátinám Tomáše Garrigua Masaryka (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) publikoval filozof a sociolog, analytik a syntetik kultury, kritik, esejista a publicista Josef Ludvík Fischer … více

Píše Jan Pišna (6. 9. 2017)

Představme si nejprve konec školního roku. V hledišti školního divadelního sálu se tísní diváci, v předních lavicích zasedá měšťanská honorace … více

Napsali Otokar Fischer a Pavel Eisner (30. 8. 2017)

K dějinným momentům, v nichž se potřeba nově vytyčit úkoly české germanistiky palčivě potkávala s nesnázemi legitimace oboru vůči české, resp. československé veřejnosti, patřila nepochybně … více

Píše Lucie Merhautová (23. 8. 2017)

Aktuální, dvacáté sedmé číslo časopisu Slovo a smysl (Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK) se zaměřuje na problémy literární historie … více

Píše Lena Dorn (16. 8. 2017)

Robert Musil napsal ve svém románu Muž bez vlastností v kapitole 98 (Ze státu, který zašel na jazykovou chybu): „Dnes se tváříme, jako by nacionalismus nebyl než výmysl armádních … více

Píše Marie Škarpová (9. 8. 2017)

Podstatná část staré bohemikální literatury, a to nejen té s duchovní tematikou, se do naší doby dochovala díky klášterním knihovnám. Edice Jany … více

Píše Ingeborg Fialová-Fürstová (2. 8. 2017)

V době studií jsem během svých prvních setkání a práce s dílem Johanna Urzidila stále znovu narážela také na jméno jeho chotě Gertrudy rozené Thiebergerové, dcery … více

Napsal Miloš Marten (26. 7. 2017)

Na paměť Miloše Martena (vl. jm. Šebesty, nar. 1883 v Brně), od jehož smrti právě uplývá století († 23. 7. 1917), zde publikujeme jeden z jeho kratších textů, … více

Píše Kristýna Solomon (19. 7. 2017)

V roce 2016 vydalo nakladatelství Winter monografii Jana K. Hona s názvem Übersetzung und Poetik. Der deutsche Prosaroman im Spiegel tschechischer Übersetzungen der Frühen Neuzeit [Překlad a poetika. … více

Tilman Kasten a Václav Petrbok k Ceně Otokara Fischera (12. 7. 2017)

Cena Otokara Fischera byla v prvním ročníku udělena Tilmanu Kastenovi za knihu o valdštejnských románech Alfreda Döblina a Jaroslava Durycha Historismuskritik versus Heilsgeschichte – Die … více

Kateřina Svatoňová a Josef Vojvodík k Ceně F. X. Šaldy (10. 7. 2017)

Kateřina Svatoňová o své knize a z ní Monografie Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery je kritickým zpracováním zcela neznámé pozůstalosti jednoho … více

Píše Kathrin Janka (28. 6. 2017)

Kniha Tilmana Kastena Historismuskritik versus Heilsgeschichte (Kritika historismu versus dějiny spásy) je komparatistickou prací, jakých bychom si v česko‑německém kontextu přáli více. Disertace, … více

Píše Jürgen Serke (21. 6. 2017)

Německý literární publicista Jürgen Serke (nar. 1938) zasvětil své životní dílo pronásledovaným a dlouho opomíjeným umělcům, mezi nimiž významné místo … více

Píše Michal Topor (14. 6. 2017)

Vybavena teoreticky tezemi posbíranými z několika tematicky či koncepčně spřízněných prací zahraničních (zejména z textů Christine Haas, Jaye Davida Boltera, Alex Goody a Friedricha … více

Píší Libuše Heczková a Eva Jelínková (7. 6. 2017)

Cena F. X. Šaldy a Cena Otokara Fischera 2017 Po jedenadvacáté bude v červnu 2017 udělena Cena F. X. Šaldy za mimořádný publikační výkon v oblasti … více

Píše Luboš Merhaut (31. 5. 2017)

Nakladatelství Torst vydalo svou šestistou publikaci: knihu Milena Jesenská: Křižovatky s (uzávorkovaným) podtitulem Výbor z díla sestavila, uspořádala, bibliografii prací Mileny … více

Píše Václav Smyčka (24. 5. 2017)

Počátky české germanobohemistiky? Činnost několika českých institucí, jež se zabývají česko-německými literárními a kulturními vztahy v Čechách a na Moravě, … více

Píše Martin Hořák (17. 5. 2017)

Hugo Boettinger (1880–1934) patřil zejména v období první republiky mezi populární kreslíře a uznávané malíře, i když kritická reflexe jeho díla nebyla již za jeho … více

Napsal Arnošt Kraus (10. 5. 2017)

„Dokud dějiny duševního života našeho přestanou na prozkoumání děl česky psaných, dotud nebude možná učiniti si uspokojivý obraz o probuzení literatury české na hranici našeho … více

Píše Jan K. Hon (3. 5. 2017)

Karlovská konferenční vzpomínka Následující řádky měly být zprávou o konferenci na téma Praha v době Lucemburků, kterou loni v červnu uspořádala ke … více

Píše Murray G. Hall (26. 4. 2017)

Na rozdíl od rakouských spisovatelů, kteří neemigrovali/emigrovat nemuseli a psali a publikovali během druhé světové války, těší se jejich kolegové píšící za … více

Napsal Arne Laurin (19. 4. 2017)

Arnošt Lustig (1889–1945) přišel do Prahy na podzim 1906 coby absolvent jičínské reálky a nastávající posluchač českojazyčné polytechniky. Brzy se stal čilým … více

Píše Lucie Antošíková (12. 4. 2017)

Období protektorátu Čechy a Morava patří v české literární historii stále ještě k málo probádaným. Obsáhlá studie NS-Kulturpolitik im Protektorat Böhmen … více

Píše Libuše Heczková (5. 4. 2017)

Mnohost osamělosti Na sklonku léta roku 2016 vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR práci Lucie Merhautové Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910). … více

Píše Jakub Raška (29. 3. 2017)

„V každé době vzniká daleko více literární tvorby, než kolik se může uchovat v literárněhistorické paměti. Není na místě doufat v objev neznámých … více

Napsal Jan Lehár (22. 3. 2017)

V průběhu let 1977‒1990 redigoval Jan Lehár v nakladatelství Odeon mj. dvě desítky knižních edic starší české literatury. Většina z oněch svazků se stala skutečnými … více

Píše Martin Hořák (15. 3. 2017)

V září loňského roku skončila v nedávno vzniklé liberecké muzejní enklávě v Masarykově ulici dvojice tematicky provázaných výstav. Severočeské muzeum … více

Píše Michal Topor (8. 3. 2017)

Svou knihu Mezi ideálem a nahou pravdou. Realismus v českých diskusích o literatuře 1858–1891 (Praha, Academia 2015) – zhruba z poloviny spočívající ve výkladu, … více

Napsal Alfred Endler (1. 3. 2017)

V knize Historismuskritik versus Heilsgeschichte o Döblinově a Durychově románovém zpracování valdštejnské látky upozornil nedávno Tilman Kasten na Alfreda Endlera coby jednoho … více

Odpověděl F. X. Šalda (22. 2. 2017)

Rozhovor s F. X. Šaldou o jeho stycích s T. G. Masarykem (Literární noviny 4, 1930, č. 5, 6. 3., s. 1–2), podepsaný šifrou –jh–, připravil … více

Píše Nikola Mizerová (15. 2. 2017)

Publikace Experimentelle Poesie in Mitteleuropa, která je výstupem stejnojmenného hünfeldského kolokvia (říjen 2013), objevuje středoevropské spojnice v oblasti experimentální poezie a … více

Píše Martin Dekarli (8. 2. 2017)

V roce 2015 jsme si připomněli jubileum šesti set let od smrti nejvýznamnějšího českého náboženského reformátora mistra Jana Husa († 1415). Zvýšený zájem … více

Píše Václav Smyčka (1. 2. 2017)

Moderní evropská společnost si uvykla hledat svůj původ v době osvícenství. Michel Foucault zde nacházel kořeny decentralizované (bio)moci, Jürgen Habermas počátky kritické veřejnosti … více

Píše Michal Topor (25. 1. 2017)

Ediční řada Depozitář/Dokumenty Památníku národního písemnictví byla dosud – tj. od roku 2014 – realizována třemi knihami: Z deníků Anny … více

Píše Ladislav Futtera (18. 1. 2017)

Na sklonku roku 2015 vydala liberecká Krajská vědecká knihovna již čtvrtý svazek dvojjazyčné antologie německy píšících spisovatelů z území dnešního Libereckého … více

Napsal Jan Zahradníček (11. 1. 2017)

Přednáška Jana Zahradníčka Útěk před Bohem reagovala na proměny společenské a politické situace v druhé polovině čtyřicátých let a prokázala jejich dopad na člověka … více

Píše Jakub Sichálek (4. 1. 2017)

Dvojdomov II To, co nutně provází koncepční proměny českého literárního dějepisu, je nakládání s jinojazyčným bohemikálním písemnictvím. … více

Archiv…