E*forum pro (germano)bohemistiku


Píše Matouš Turek (5. 8. 2020)

V návaznosti na úspěch ediční řady Memoria medii aevi, věnované spisům uchovávajícím paměť středověku, založilo nakladatelství Argo pod stejnou hlavičkou řadu Litteraria et poetica … více

Píše Mirek Němec (29. 7. 2020)

Začněme hádankou: co spojuje Duchcov, Lehnici, Slezskou Boleslav, Českou Skalici nebo Hainichen? Chceme-li nalézt odpověď, můžeme si prohlédnout stránky těchto obcí na wikipedii anebo si zalistovat … více

Píše Martin Hrdina (22. 7. 2020)

Ve dvousvazkovém počinu Milana Šedivého, sestávajícím z edice dopisů (Své milence) a z výboru z básní (Písně Viviany), přichází na světlo … více

Píše Vlasta Reittererová (15. 7. 2020)

Není náhodou, že v ediční řadě Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, která vychází pod redakcí Steffena Höhneho (Weimar / Jena) a Alice Staškové (Jena), bylo už … více

Píše Libuše Heczková (8. 7. 2020)

V roce 1940 se v časopisu Ženská rada objevila pozoruhodná anketa, která se tázala přímo po smyslu feminismu, adresovaná ženám pracujícím v tehdy již poměrně okleštěném … více

Píše Zuzana Jürgens (1. 7. 2020)

Setkání spisovatele a dramatika Martina Beckera (nar. 1982) s českou kulturou začalo četbou Kafky a Kundery, tak o své iniciaci píše na začátku zde recenzované knihy, … více

Píše Daniel Vojtěch (24. 6. 2020)

Věcná ctižádost Stanislava Mazáčová (26. 1. 1931 Nový Rychnov – 5. 6. 2020 Praha) Slovesnost, literatura, slovesná kultura, kultura vůbec rostou a nabývají … více

Píše Marie Škarpová (17. 6. 2020)

Je zajímavé sledovat, jak velkou pozornost na sebe opakovaně poutají duchovní písně bohemikálního původu, bez ohledu na to, zda jsou v latině, češtině nebo němčině. Dokonce to vypadá, jako by … více

Píše Jan Budňák (10. 6. 2020)

Zlínský germanista Libor Marek připravil dvě komplementární publikace o německy píšících autorech z Valašska – monografickou studii Mezi marginalitou a centralitou [Zwischen … více

Píše Michal Topor (3. 6. 2020)

Zdá se, že letitý ediční podnik novodobých Spisů T. G. Masaryka (započatý v roce 1993 svazkem šestnáctým, totiž Juveniliemi. Studiemi a statěmi z let 1876–1881, … více

Píše Štěpán Zbytovský (27. 5. 2020)

Čtenáře, který si uvykl vést pražského a drážďanského literáta Paula Adlera (1878–1946) v patrnosti pod etiketou zapomenutého autora a jako zaručený „tajný“ tip … více

Píše Eliška Martincová (13. 5. 2020)

Monografie Matouše Jalušky Dvorná láska a vysoká hra s podtitulem Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R, vydaná v roce 2018 nakladatelstvím Filozofické … více

Napsal August B. Wolf (7. 5. 2020)

V srpnu 1931 a listopadu 1932 August B. Wolf v Prager Presse recenzoval druhou a třetí část Brochova románu Die Schlafwandler (o prvních dvou částech tu psal mezitím také Franz Blei … více

Píše Luboš Merhaut (29. 4. 2020)

„Tato kniha je tedy pokusem ukázat, že pravý text a cesta k němu je mnohem zajímavější než nakladatelské napodobeniny vydávající se za originál“, čteme v Prologu … více

Píše Anna Knechtel (22. 4. 2020)

Po několika publikacích o Horstu Bienekovi a Otu Filipovi předložil Jan Kubica, filolog a lektor na Ústavu cizích jazyků na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2016 … více

Píše Michal Topor (15. 4. 2020)

Jako sedmý svazek řady Theoretica & historica, vydávané od roku 2008 Ústavem pro českou literaturu AV ČR (pod dohledem redakční rady čítající Ondřeje Sládka, Roberta Kolára … více

Píše Jana Dušek Pražáková (8. 4. 2020)

Nakladatelství Homunculus vydalo v roce 2019 díky podpoře Pražského literárního domu autorů německého jazyka „zapomenutý pražský román“ Der Tod des Löwen (1916, Smrt lva). Jeho … více

Píše Michaela Vašíčková (1. 4. 2020)

Český pozdně středověký či raně novověký cestopis si spojujeme především se jmény Jindřicha ze Stráže, Lva z Rožmitálu, Václava Šaška z Bířkova nebo Jana … více

Píše Mirek Němec (25. 3. 2020)

Dizertační práce Václava Smyčky Das Gedächtnis der Vertreibung [Paměť odsunu] sepsaná na pražské germanistice je bezpochyby velkým počinem. Uměleckou a literární reflexí … více

Napsal K. H. Hilar (18. 3. 2020)

K 170. výročí narození TGM (7. 3.) připomínáme článek Masaryk a umění, který vyšel v týdeníku Národní divadlo (7, 1930, č. 29/30, 6. 3., … více

Píše Václav Maidl (11. 3. 2020)

Menší knížku o německých spisovatelích z Čech a Moravy Pavla Kosatíka jsem přivítal kvůli jejímu syntetizujícímu charakteru a osvětové funkci již … více

Píše Jan Wiendl (4. 3. 2020)

P. Josef Toufar – muž pro naši dobu Před sedmdesáti lety, 28. ledna 1950, uneslo estébácké komando katolického kněze P. Josefa Toufara z jeho fary v Číhošti … více

Napsala Tea Červenková (26. 2. 2020)

Několik dnů před uveřejněním Werfelova textu Glosse zu einer Wedekind-Feier (Prager Tagblatt 18. 4. 1914), který rozpoutal mezi českými intelektuály debatu o tolikrát přetřásaném poměru … více

Píše Marie Škarpová (19. 2. 2020)

Z početné dochované tištěné produkce kazatelů českých zemí 18. století už bylo v nové době leccos znovu vydáno. Nicméně ať už jde o drobné edice … více

Píše David Sogel (12. 2. 2020)

Deset let od vzniku Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH, v Rakousku SKÖTH) vyšla v roce 2019 nejprve německy, na začátku roku … více

Píše Jakub Vaněk (5. 2. 2020)

Kniha či „promluva“ Variace na hlásku m je formována citlivou a dlouhodobou pozorností Veroniky Košnarové k dílu Věry Linhartové. Je koncipována jako „záznam … více

Píše Václav Petrbok (29. 1. 2020)

Václav Velčovský, „náměstek pro řízení sekce Evropských strukturálních a investičních fondů a EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy“ … více

Píše Tereza Šnellerová (23. 1. 2020)

Jubilejní stý svazek České knižnice (Host, 2019) zacílil zatím nejblíže k moderní české literatuře (zastupuje v ediční řadě první dílo vydané po roce 1989) … více

Píše Lena Dorn (15. 1. 2020)

„Holanova popularita je pro někoho, kdo není Čechem, jen těžko pochopitelná,“ napsal Hans-Peter Riese do Frankfurter Allgemeine Zeitung v červnu 2006. V minulých letech se ale pro německé čtenáře stala mnohem … více

Píše Mariana Prouzová (8. 1. 2020)

Francouzské nakladatelství Fissile, založené v roce 2001, si klade za cíl vydávat současnou poezii, přičemž tuto současnost je třeba chápat nejen tak, že zde vychází díla v současnosti … více

Píše Manfred Weinberg (2. 1. 2020)

Na zadním přebalu románu Winterbergs letzte Reise [Winterbergova poslední cesta] (München: Luchterhand, 2019) od Jaroslava Rudiše, jeho první německy psané knihy, se dočteme: „Takto historii střední Evropy … více

Archiv…