E*forum pro (germano)bohemistiku


Píše Miriam Löwensteinová (18. 7. 2018)

Vzpomenout se nedá jinak než osobně, od dat a faktů jsou encyklopedie. Privilegium potkávat se s profesorem Oldřichem Králem měla za jeho dlouhý život spousta lidí v nejrůznějších oborech. … více

Píše Tereza Šnellerová (10. 7. 2018)

Deset let po vydání prvních, nebeletristických svazků uzavírá Triáda edici Spisů Andreje Stankoviče dvěma svazky shrnujícími na více než osmi stech stranách (s propojenou, … více

Píše Radka Šustrová (4. 7. 2018)

Paměť, sdílený obraz minulosti formující naše povědomí o určitém historickém období a jeho aktérech, je pro historika matrixem jeho vlastního zájmu, ale také … více

Píše Jakub Ivánek (27. 6. 2018)

Kramářské tisky stály drahnou dobu spíš stranou vědeckého zájmu, ačkoli představují pozoruhodný a neobyčejně bohatý materiál dokládající literární … více

Píše Ingeborg Fialová Fürstová (20. 6. 2018)

Pěkná knížka v pevné vazbě, která vyšla už v roce 2016 v nakladatelství Residenz, se v mezičase setkala s opravdu velikým ohlasem – měřeno počtem (převážně … více

Napsali Robert Konečný a Václav Černý (13. 6. 2018)

Před devětasedmdesáti lety, 14. června 1939, publikoval básník, prozaik, kritik a esejista spirituálního ladění, psycholog a filozof Robert Konečný (1906–1981) Několik slov k otázce … více

Píše Jan Mareš (6. 6. 2018)

Přestože historické syntézy patří k čtenářsky žádanému žánru, autorsky se řadí k tomu nejnáročnějšímu. Proto objevení se každé další … více

Píše Marie Škarpová (30. 5. 2018)

Habent sua fata libelli. Platí to i v případě dvoudílné stati Dmytra Čyževského o Komenského Labyrintu světa a ráji srdce s prostým názvem K Labyrintu světa. Její … více

Píše Konstantin Kountouroyanis (23. 5. 2018)

Ani 100 let po smrti Berthy von Suttnerové se nesplnil její sen o mírumilovném lidstvu. Taková vize budoucnosti a četné přednášky a publikace jí mezi jejími současníky … více

Píše Milan Jankovič (16. 5. 2018)

Pod víceznačným titulem Hrabal – autor v množném čísle vydal Jakub Češka v dubnu 2018 v nakladatelství Host svou další knihu věnovanou české literatuře, tentokrát … více

Píše Lena Dorn (9. 5. 2018)

Takzvaná „krásná“ literatura může být ošklivý boj. A jsou tu mrtví. Pomysleme jen na slova Elišky Krásnohorské ze 60. let 19. století: Je důležité … více

Píše Kateřina Smyčková (2. 5. 2018)

Mnozí literární historikové, jejichž specializací je starší česká literatura, by zřejmě znejistěli, kdyby měli do svého oboru zařadit jména jako Johann Georg Franz Braun, Christoph Hecyrus či … více

Píše Adéla Rossípalová (25. 4. 2018)

Hans Natonek, spisovatel původem z Prahy, platil ve Výmarské republice až do svého propuštění z časopisu Neue Leipziger Zeitung po Hitlerově nástupu k moci za renomovaného romanopisce, redaktora … více

Píše Jiří Opelík (18. 4. 2018)

Tak takhle už to dál nejde: odborníci i popularizátoři se pořád starají jen o Čapkovy texty, zatímco k opravdovému pochopení a zažití jeho velikosti je třeba poznat „Čapka … více

Píše Martin Hořák (11. 4. 2018)

Zájemci o aktuální stav bádání na poli rudolfinského výtvarného umění možná zaznamenali, že v roce 2007 získala Stipendium Kateřiny Duškové, … více

Napsal Emil Saudek (4. 4. 2018)

Jen několik týdnů před vyhlášením samostatného československého státu vyšel v Kalendáři česko-židovském (38, 1918/1919, [srpen 1918], red. Edvard Lederer, s. 52–56) text, … více

Píše Luis Carlos Cuevas (30. 3. 2018)

Dílu německojazyčného pražského autora Egona Erwina Kische (1885–1948) se v germanistice ještě nedostalo místa, které zasluhuje. Jedním z důvodů by mohlo být veřejně proklamované … více

Píše Libuše Heczková (21. 3. 2018)

Nová kniha jednoho z nejvýznamnějších českých slavistů a literárních vědců Vladimíra Svatoně Na cestě evropským literárním polem je souborem statí, který vznikl … více

Píše Radek Malý (15. 3. 2018)

Jméno pražského rodáka Victora Hadwigera (1878 Praha – 1911 Berlín) dosud v českém prostředí figurovalo zejména v antologiích mapujících tvorbu německy … více

Píše Vojtěch Bažant (7. 3. 2018)

Během oslav výročí narození Karla IV. v roce 2016 se knižní trh plnil novými vydáními osvědčených textů, překlady i aktualizovanými díly. Ještě s předstihem … více

Píše Ladislav Futtera (28. 2. 2018)

Ediční řada Wechselwirkungen si klade za cíl „představit kontakty rakouské literatury k ostatním (především evropským) literaturám z komparatistické perspektivy … více

Píše Michal Topor (21. 2. 2018)

V recenzi, jíž Blanka Činátlová nedávno obstarala nový český překlad Benjaminova pojednání Ursprung des deutschen Trauerspiels [Původ německé truchlohry, přel. Martin Pokorný, Praha: … více

Píše Ingeborg Fialová-Fürstová (14. 2. 2018)

Spisovatel Franz Spunda, narozený roku 1890 v Olomouci, by byl zřejmě pozdějším literárním světem, čtenáři i germanistikou zcela zapomenut, kdyby roku 1971 nevznikl obsáhlý článek Wodurch … více

Napsal F. X. Šalda (7. 2. 2018)

Na Štědrý den roku 1907 Šalda v Lidových novinách (15, 1907, č. 355, nestránkovaná příloha) avizoval vznik revue Novina. Časopis s podtitulem List duševní kultury české … více

Píše Aleš Urválek (31. 1. 2018)

Přemýšlet o první světové válce znamená ohlížet se na již stoletou tradici myšlení, jejíž nejkontroverznější příspěvky jsou v Německu spojovány … více

Píše Jan Malura (24. 1. 2018)

Zájem o české pobělohorské exulanty a domácí tajné evangelíky je mezi historiky, literárními historiky i filology v posledních desetiletích poměrně intenzivní. … více

Píše Václav Petrbok (17. 1. 2018)

Josef Führich (1800–1876) a jeho rozsáhlé výtvarné dílo (mj. též kresby a grafiky) jsou dnes širšímu kulturně zainteresovanému publiku v českých zemích … více

Píše Tereza Šnellerová (10. 1. 2018)

Do nového roku vstupuje obsáhlá kniha Marka Švehly Magor a jeho doba s úspěchem. Její první náklad se ještě před Vánoci rozprodal a v prosinci, pouhých pět … více

Píše Jitka Ludvová (3. 1. 2018)

Pozůstalost rakousko-českého spisovatele, dramatika, scénáristy a překladatele Friedricha Torberga (1908 Vídeň – 1970 Vídeň) leží ve Vídeňské národní knihovně. Je … více

Archiv…