E*forum pro (germano)bohemistiku


Píše Jiří Opelík (18. 4. 2018)

Tak takhle už to dál nejde: odborníci i popularizátoři se pořád starají jen o Čapkovy texty, zatímco k opravdovému pochopení a zažití jeho velikosti je třeba poznat „Čapka … více

Píše Martin Hořák (11. 4. 2018)

Zájemci o aktuální stav bádání na poli rudolfinského výtvarného umění možná zaznamenali, že v roce 2007 získala Stipendium Kateřiny Duškové, … více

Napsal Emil Saudek (4. 4. 2018)

Jen několik týdnů před vyhlášením samostatného československého státu vyšel v Kalendáři česko-židovském (38, 1918/1919, [srpen 1918], red. Edvard Lederer, s. 52–56) text, … více

Píše Luis Carlos Cuevas (30. 3. 2018)

Dílu německojazyčného pražského autora Egona Erwina Kische (1885–1948) se v germanistice ještě nedostalo místa, které zasluhuje. Jedním z důvodů by mohlo být veřejně proklamované … více

Píše Libuše Heczková (21. 3. 2018)

Nová kniha jednoho z nejvýznamnějších českých slavistů a literárních vědců Vladimíra Svatoně Na cestě evropským literárním polem je souborem statí, který vznikl … více

Píše Radek Malý (15. 3. 2018)

Jméno pražského rodáka Victora Hadwigera (1878 Praha – 1911 Berlín) dosud v českém prostředí figurovalo zejména v antologiích mapujících tvorbu německy … více

Píše Vojtěch Bažant (7. 3. 2018)

Během oslav výročí narození Karla IV. v roce 2016 se knižní trh plnil novými vydáními osvědčených textů, překlady i aktualizovanými díly. Ještě s předstihem … více

Píše Ladislav Futtera (28. 2. 2018)

Ediční řada Wechselwirkungen si klade za cíl „představit kontakty rakouské literatury k ostatním (především evropským) literaturám z komparatistické perspektivy … více

Píše Michal Topor (21. 2. 2018)

V recenzi, jíž Blanka Činátlová nedávno obstarala nový český překlad Benjaminova pojednání Ursprung des deutschen Trauerspiels [Původ německé truchlohry, přel. Martin Pokorný, Praha: … více

Píše Ingeborg Fialová-Fürstová (14. 2. 2018)

Spisovatel Franz Spunda, narozený roku 1890 v Olomouci, by byl zřejmě pozdějším literárním světem, čtenáři i germanistikou zcela zapomenut, kdyby roku 1971 nevznikl obsáhlý článek Wodurch … více

Napsal F. X. Šalda (7. 2. 2018)

Na Štědrý den roku 1907 Šalda v Lidových novinách (15, 1907, č. 355, nestránkovaná příloha) avizoval vznik revue Novina. Časopis s podtitulem List duševní kultury české … více

Píše Aleš Urválek (31. 1. 2018)

Přemýšlet o první světové válce znamená ohlížet se na již stoletou tradici myšlení, jejíž nejkontroverznější příspěvky jsou v Německu spojovány … více

Píše Jan Malura (24. 1. 2018)

Zájem o české pobělohorské exulanty a domácí tajné evangelíky je mezi historiky, literárními historiky i filology v posledních desetiletích poměrně intenzivní. … více

Píše Václav Petrbok (17. 1. 2018)

Josef Führich (1800–1876) a jeho rozsáhlé výtvarné dílo (mj. též kresby a grafiky) jsou dnes širšímu kulturně zainteresovanému publiku v českých zemích … více

Píše Tereza Šnellerová (10. 1. 2018)

Do nového roku vstupuje obsáhlá kniha Marka Švehly Magor a jeho doba s úspěchem. Její první náklad se ještě před Vánoci rozprodal a v prosinci, pouhých pět … více

Píše Jitka Ludvová (3. 1. 2018)

Pozůstalost rakousko-českého spisovatele, dramatika, scénáristy a překladatele Friedricha Torberga (1908 Vídeň – 1970 Vídeň) leží ve Vídeňské národní knihovně. Je … více

Archiv…