E*forum pro (germano)bohemistiku


Napsal Emil Saudek (23. 10. 2019)

„Slaven, verlangt in allen öffentlichen Lokalen das Slavische Tagblatt!“ (Slované, požadujte ve všech veřejných podnicích Slavisches Tagblatt!), vyzýval na svých stránkách deník, … více

Píše Jakub Vaněk (16. 10. 2019)

Autoři převodu Historie o těžkých protivenstvích církve české do „jazyka 21. století“, vydaného v loňském roce nakladatelstvím Poutníkova četba, usilují … více

Píše Veronika Jařabová (9. 10. 2019)

Dormizerové, Jerusalemové, Lämmelové, Porgesové a Przibramové. Právě tato pětice jmen se stala reprezentantem pražských židovských elit a jako taková předmětem pozornosti … více

Píše Michal Topor (2. 10. 2019)

Coby osmadvacetiletá se Anna Auředníčková (*1873 v Praze) spolu se svým mužem, advokátem Zdenko Auředníčkem (bratrem básníka Otakara Auředníčka) přestěhovala v roce 1901 – … více

Píše Manfred Weinberg (26. 9. 2019)

Už v recenzi ke studii Marcela Kringse Franz Kafka: Der ‚Landarzt‘-Zyklus. Freiheit – Schrift – Judentum [Franz Kafka: Cyklus ‚Venkovský lékař‘. Svoboda – písmo – … více

Píše Michaela Vašíčková (18. 9. 2019)

V nakladatelství Scriptorium vyšel roku 2016 v kritické edici staročeský překlad významného díla pozdního středověku Tabule veteris et novi coloris (Tabule staré a nové barvy) … více

Píše Manfred Weinberg (11. 9. 2019)

Theodor W. Adorno napsal kdysi o textech Franze Kafky: „Každá věta říká: interpretuj mě, a žádná to nestrpí.“ (Aufzeichnungen zu Kafka [Poznámky ke Kafkovi]. In: Gesammelte Schriften … více

Napsal Arnošt Procházka (4. 9. 2019)

Básnickému a výtvarnému dílu a osobnosti Karla Hlaváčka, od jehož narození uplynulo 145 let (29. srpna 1874 – 15. června 1898) věnoval Arnošt Procházka … více

Píše Václav Maidl (28. 8. 2019)

Koncem roku 2016 vydalo pardubické nakladatelství Vespero překvapivou dvojjazyčnou antologii z veršů polabských básníků Camilla Hoffmanna, Rudolfa Fuchse a Franze a Hanse Janowitzových, nazvanou podle … více

Píše Mariana Prouzová (21. 8. 2019)

Publikace Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se letos konala v Brně a v Praze, je zároveň třetím, posledním … více

Píše Josef Vojvodík (14. 8. 2019)

Za Petrem Holmanem „Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou.“ Matouš 9,38 Vzpomínám si na první „osobní“ setkání s Petrem Holmanem na … více

Píše Lenka Vodrážková (7. 8. 2019)

Vědecké poznávání je úzce spojeno s rozvojem vědecké komunikace. Jednotlivá kulturní a jazyková společenství si během historického vývoje vypracovala normy … více

Píše Tereza Šnellerová (31. 7. 2019)

Osmý svazek Spisů Jiřího Ortena (Torst, 2018) uzavírá vydavatelský podnik započatý již roku 1992: přináší veškerou korespondenci jak básníkem odeslanou, tak i přijatou, … více

Napsal Franz Schulz (24. 7. 2019)

Franz Schulz se narodil v roce 1897 v Praze (zemřel v roce 1971 v jihošvýcarském Muraltu), co se generačního vrstevnictví týče, lze ho postavit například vedle Johanna Urzidila či Mileny … více

Píše Jan Pišna (17. 7. 2019)

Jsou omyly a mýty, které mají neskutečně tuhý kořínek. Není tomu tak dávno, co se každé dítko ve škole dozvědělo, že první tištěná kniha v Čechách byla … více

Píše Zuzana Jürgens (10. 7. 2019)

Knižní veletrh se v Lipsku koná od poloviny 17. století. Má za sebou tudíž bohatou historii ovlivněnou politickými i společenskými okolnostmi a vědomí toho, že literatura je propojena se … více

Rozhovor Lucie Merhautové s Peterem Buggem (3. 7. 2019)

Letošní rok se zdá být příhodný pro šíření české literatury v zahraničí. V souvislosti s lipským knižním veletrhem, na němž byla česká literatura … více

Píše Lucie Merhautová (27. 6. 2019)

Slavista Peter Drews, emeritní profesor freiburské univerzity, připravil v posledním více než čtvrtstoletí řadu publikací, které podchycují vztahy mezi literaturami slovanskými a literaturou … více

Píše Michal Topor (19. 6. 2019)

Knihu nadepsanou Sumář (Brno: Host, 2018) předložil Dalibor Tureček jako ohlédnutí za prací vykonanou v rámci pětiletého projektu „Diskurzivita literatury 19. století … více

Píše Sara Hauserová (12. 6. 2019)

Brzy ráno to lze na Starém Městě bez turistů ještě částečně zakusit: Ten pocit, že „[j]sme napůl vesnice, napůl maloměsto“, který Milena Jesenská (1896–1944) v roce 1922 napsala na adresu … více

Píše Jiří Hubáček  (5. 6. 2019)

Jméno Václava Klimenta Klicpery se tradičně spojuje především se vznikem české veselohry. Ani nejnovější edice Klicperova díla, svazek Divadelní hry, vydaný v České knižnici … více

Píše Záviš Šuman (29. 5. 2019)

Kniha „I do daleka vede cesta…“ opatřená podtitulem Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury přináší obsáhlý výbor … více

Píše Tomáš Havelka (22. 5. 2019)

Komenského Kancionál z roku 1659 je výjimečné dílo, představující svého tvůrce nejen jako pečlivého sběratele duchovních písní, jež byly v jednotě bratrské … více

Píše Claus Zittel (16. 5. 2019)

Hodnotná literatura vždy vzniká v mnohohlasém textovém univerzu. Literární historiografie, jež se soustředí na rádoby vlastní národní tradici a postuluje například dějiny … více

Píše Veronika Jičínská (16. 5. 2019)

Příručka německy psané literatury z Prahy a českých zemí je první příručkou tohoto druhu o německy psané literatuře v českých zemích od 18. do poloviny … více

Píše Jiří Brabec (8. 5. 2019)

Nápaditě graficky řešená kniha velkého formátu s názvem Literární kronika první republiky obsahuje více než 500 stran textů, které doprovází stovky … více

Píše Václav Petrbok (1. 5. 2019)

Kurt Krolop (1930–2016), autor studií v recenzovaném překladovém svazku Studie o německé literatuře, byl i v posledních letech svého života nepřehlédnutelnou osobností … více

Napsal Kurt Krolop (29. 4. 2019)

Napsal Kurt Krolop V přednášce Kurta Krolopa o Pavlu Eisnerovi, pronesené v březnu 1995 při vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže mladých překladatelů Cena Pavla … více

Napsal Jan Münzer (24. 4. 2019)

V souvislosti s chystanou diskusí soustředěnou k osobnosti Kurta Krolopa a navazujíce na starší edici jiného Münzerova textu publikujeme úvahu, jíž se Jan Münzer v červnu 1928 … více

Píše Ladislav Futtera (17. 4. 2019)

Cesta od rukopisu k rotačce nebývá vždy přímá a rychlá, a tak až v průběhu loňského roku, více než tři roky po autorově smrti, spatřilo světlo světa poslední dílo nestora … více

Píše Luboš Merhaut (10. 4. 2019)

V rámci ediční řady Korespondence TGM, kterou vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, vyšel 2. svazek Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar (2019), … více

Píše Aleš Urválek (3. 4. 2019)

Zájemci o německy psanou literaturu české i moravské provenience mají nyní díky německy psané knize Handbuch der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder (2017) možnost sáhnout … více

Napsal Ferdinand Peroutka (1. 4. 2019)

V předzvěsti zítřejší debaty na téma Idea „spisů“ Ferdinanda Peroutky jako živý problém (www.ipsl.cz/spektrum-2019-peroutka) publikujeme stať, jíž se Peroutka počátkem roku 1936 … více

Píše Kateřina Smyčková (27. 3. 2019)

Na konci roku 2018 vydalo nakladatelství Host česko-německou publikaci Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Její editoři, Gertraude Zandová … více

Píše Matouš Turek (20. 3. 2019)

Středohornoněmecký veršový román Wilhelm von Wenden z devadesátých let 13. století, v němž Ulrich von Etzenbach oslavuje českého krále Václava II. a jeho ženu Gutu … více

Napsal Rudolf Černý (13. 3. 2019)

Projekt Básnické dílo Jana Zahradníčka (GA ČR 15-04068S) vyústil do dvou prostupujících se celků – monografie Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence a komentované antologie … více

Píše Václav Fronk (6. 3. 2019)

Publikace Napínavá doba Petra Karlíčka, kterou s podtitulem Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (1933–1953) vydalo nakladatelství Universum, na první pohled … více

Napsal Milan Jankovič (27. 2. 2019)

Literární teoretik, historik, editor a fotograf Milan Jankovič (1. září 1929 – 5. ledna 2019) byl jedinečnou osobností svého oboru, dynamicky zvažující možnosti … více

Píše Jan Budňák (20. 2. 2019)

Korigovat – zaprvé – pohled na modernu jako „západní“ fenomén a uchopit ji – zadruhé – v co nejširších interdisciplinárních … více

Píše Miroslav Marcelli (13. 2. 2019)

Tá kniha okamžite zaujme svojím vzhľadom: pevná väzba, pôsobivá obálka, výborné grafické spracovanie textu, prehľadné rozčlenenie celého korpusu na jednotlivé, navzájom … více

Píše Lucie Antošíková (6. 2. 2019)

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 se v malém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR konala pod taktovkou ústavního Germanobohemistického týmu mezinárodní konference Jak psát … více

Píše Michaela Vašíčková (30. 1. 2019)

Edicí Historie pravdivé o některých zvláštních věcech a divných Božích skutcích v světě, obzvlaštně pak při Jednotě bratrské stalých – vydané … více

Píše Marie Langerová (24. 1. 2019)

Milan Jankovič (1. září 1929 – 5. ledna 2019) „Umělecké literární dílo se týká našich životů a jenom tak si koneckonců získává … více

Proslovili Libuše Heczková a Tomáš Glanc (22. 1. 2019)

Přinášíme promluvy nad rakví Vladimíra Svatoně (19. července 1931 – 26. prosince 2018), které zazněly na Olšanských hřbitovech 4. ledna 2019. Libuše … více

Píše Lena Dorn (16. 1. 2019)

„Velký odkaz empirických dokladů, ale i značné množství filosofických a psychologických úvah o tom, zda může či nemůže dojít k autentickému přenosu významu … více

Píše Matěj Klíma (9. 1. 2019)

Na přelomu srpna a září 2018 se ve vysočanské Galerii 9 uskutečnila výstava věnovaná kultovnímu, ale i opomíjenému spisovateli a filosofovi Ladislavu Klímovi. Za výstavou … více

Archiv…