E*forum pro (germano)bohemistiku


Píše Marie Krappmann (22. 2. 2024)

Mezi lety 2020–2022 vyšly v rychlém sledu za sebou hned dvě, resp. tři obsáhlé monografie k vizuálním projevům antisemitismu, které mapují jejich vývoj ve střední Evropě, … více

Píše Kateřina Smyčková (14. 2. 2024)

Ačkoli se říká, že knihy nemají být souzeny podle obalu, Lekce lidskosti svádí k napsání celé recenze jen o linorytu na přední straně obálky. Zdánlivě prostý … více

Píše Andreas F. Kelletat (7. 2. 2024)

Ke stému výročí narození Ludvíka Kundery vyšla v roce 2020 v nakladatelství Arco (Wuppertal) – pojmenovaném podle jedné z pražských kaváren – kniha … více

Píše Marie Škarpová  (31. 1. 2024)

Se jménem francouzské historičky Marie-Élizabeth Ducreuxové se každý, kdo se zajímá o raně novověké dějiny střední Evropy, nepochybně dříve nebo později setkal. Její studie, … více

Napsali o Jiřím Wolkerovi (Novák, Fischer, Šalda) (17. 1. 2024)

Před sto lety, v Prostějově 3. ledna 1924, zemřel v necelých čtyřiadvaceti letech básník, prozaik, dramatik, esejista a překladatel Jiří Wolker. Jeho dílo je od té doby kontinuálně čteno, … více

Píše Marie Brunová (11. 1. 2024)

„Intelektuál narozený v židovském prostředí 19. a 20. století byl vystaven mnohem komplexnější spleti nabízejících se identit než jeho píšící … více

Napsal Robert Saudek (3. 1. 2024)

Robert Saudek (1880–1935) byl již před první světovou válkou mužem mnoha zájmů (k jeho pozdějším grafologickým spádům srov. E*forum, 9. 6. 2022), jež ani zdaleka nelze redukovat … více

Archiv…